top of page

INFORMÁCIE O PRÁCI VO FÍNSKU

MZDY (Kovospracujúci priemysel)

Uplatňuje sa hodinová mzda. Hodinová mzda závisí od požiadaviek, jazykových znalostí a podmienok partnerskej spoločnosti. Z tejto hodinovej mzdy je odpočítaná daň, ktorej sadzba závisí od výšky ročného zárobku. V prípade 8-hodinového pracovného dňa a dosiahnutí priemernej ročnej hrubej mzdy vo výške 25 000,- EUR daň predstavuje približne 15 %. Mzdy sú vždy uhradené bankovým prevodom.

+ oficiálny pracovný čas vo Fínsku je 37,5 hodín týždenne, a preto sa v kovospracujúcom priemysle zaplatí v prípade 40 hodinového pracovného týždňa príplatok vo výške 6,3 % za jednu pracovnú hodinu, mesačne to znamená v priemere 100–120,- EUR

+ príplatok za poobedňajšiu zmenu je 1,15 EUR/hod., prípadne nočný príplatok 2,12 EUR/hod.

 

+ za každý odpracovaný mesiac prislúchajú 2 dni platenej dovolenky

 

+ nadčasy/posunutie pracovnej doby spravidla nie je možné Ďalšie informácie nájdete v podrobnom prehľade.

VYCESTOVANIE

V prípade vycestovania letenku vybavuje naša spoločnosť, po zaplatení zábezpeky 30,- EUR. Zvyšná časť sumy letenky prevyšujúca 30,- EUR bude zrazená zo mzdy po vycestovaní a nastúpení do práce. Na cestovanie potrebujete cestovný pas alebo nový typ občianskeho preukazu. Odporúčame použiť cestovný pas, pretože tento akceptujú fínske úrady aj banky.

VYBAVOVANIE OFICIÁLNYCH ZÁLEŽITOSTÍ

Pracovná zmluva je pred podpísaním prekonzultovaná, prípadné otázky sú vopred vysvetlené. Zamestnanec spoločnosti vám pomôže pri vybavovaní všetkých oficiálnych záležitostí (registrácia na polícii, prihlásenie adresy pobytu, požiadanie o osobné číslo, daňová karta, sociálna poisťovňa).

BÝVANIE

Our company is not able to provide accommodation to our employees for free of charge due to taxation issues. Nevertheless we are renting the flats, rooms, providing the minimal furnitures, the rent for the accommodation is calculated on the particular location and flat-size. We are trying to find accomodations for reasonable price. Our goal is to provide a separate room for everyone, as far as possible. 

PRACOVNÉ ÚRAZY, ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Od momentu podpísania pracovnej zmluvy je zamestnanec poistený proti pracovným úrazom. Za pracovný úraz sa považuje aj úraz pri príchode do práce alebo pri odchode z práce. Pracovný úraz musí byť bezodkladne nahlásený vedúcemu zmeny, resp. kolegom. Prípadné náklady hradí v plnej miere zamestnávateľ. Požiadať o fínske sociálne poistenie je možné po zaplatení prvej mzdy. Naša spoločnosť pritom poskytne náležitú pomoc. Až potom možno využívať bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

bottom of page